<div align="center"> <h1>:: Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach ::</h1> <h3>Strona internetowa Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.gimgaworzyce.ziem.pl" rel="nofollow">http://www.gimgaworzyce.ziem.pl</a></p> </div>